นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนทิพย์ช้าง ถนนรอบเวียง ถนนบุญวาทย์ และถนนรัษฎา

เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนทิพย์ช้าง (หน้าจวนผู้ว่าฯ) ถนนรอบเวียง (หน้าวัดศรีเกิด) ถนนบุญวาทย์ (หน้ามิวเซียมลำปาง) และถนนรัษฎา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป

 

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1858230827571821&set=pcb.1858231297571774&type=3&theater