นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4

     เทศบาลนครลำปาง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิสัยทัศน์ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 9 ล้านบาทเศษ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

      “ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ พัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพัฒนาทั้งอาคารสถานที่ รวมถึงพัฒนาทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีองค์ความรู้ได้มาตรฐานระดับสูงทุกคน ภายใต้การบริหารงานของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ยังจะไม่มีการหยุดแค่นี้ จะต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของเด็กเยาวชนคนลำปางและอนาคตของชาติต่อไป…” ดร.กิตติภูมิ กล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม