นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณหน้าวัดป่าดัวะ, หน้าโรงเรียนเทศบาล 3,หน้าโรงเรียนเทศบาล 4, หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และหน้าวัดไชยมงคล

      เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณหน้าวัดป่าดัวะ, หน้าโรงเรียนเทศบาล 3,หน้าโรงเรียนเทศบาล 4, หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และหน้าวัดไชยมงคล เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม