นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในวันตี้ 24,31 สิงหาคม และ 7,14 กันยายน 2561

      ขอเจินทุกท่านร่วมกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในวันตี้ 24,31 สิงหาคม และ 7,14 กันยายน 2561 สนับสนุนโดยจังหวัดลำปาง พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมลำปาง ชุมชนท่ามะโอ ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้เจ้า
- ก๋านสาธิตอาหาร และขนม
- ก๋านแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนพื้นเมือง
- ก๋านแสดงดนตรีพื้นเมือง

ปล.แลงนี้ไปเตียวแอ่วกั๋นนักๆ เน้อเจ้า

รูปภาพดพิ่มเติม