นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์

    เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อกระจายเสียง-หอกระจายข่าวชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

      ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ด้านสื่อกระจายเสียง) โดยมีคณะกรรมการหอกระจายข่าว ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายเทศบาลนครลำปาง 4.0 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ผ่านหอกระจายข่าว โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิเชียร บุญทา นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรจังหวัดลำปาง และ น.ส.จุรีย์พร สานตา นักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุ อสมท.ลำปาง ร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้อาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวชุมชน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ LK Park เทศบาลนครลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติม