นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

       ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

       ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง นำโดยนายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติม