นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

        นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครอง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รุ่นที่ 4 กว่า 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักทะเบียนดีเด่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติ่ม