นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ชุมชนท่ามะโอ

       กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง ในวันศุกร์ตี้ 31 สิงหาคม 2561 มีกิจกกรมตี้น่าสนใจ๋ดังนี้เจ้า

        ก๋านสาธิตทำอารหาร 
1. หมี่ขนมเส้น
2. หมี่ขลุกขลิก
3. ขนมเส้นน้ำเงี้ยว
4. หมี่กรอบ
5.ขนมปาด
6. พวงมาลัย
7. ไม้เสียบธนบัตร
8. โคมไฟ
8. กระทงใบตอง

ก๋านแสดงศิลปวัฒนธรรม 
1.ดนตรีพื้นเมืองไม่เมืองละกอน
2. การแสดงฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ตี๋กลองปูจา
3. ฟ้อนพื้นเมือง

#ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง ตลาดสไตล์แบบไทยๆ

 

รูปภาพเพิ่มเติม