นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่าจากปริมาณฝนตกสะสม

       29 - 31 สิงหาคมนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่าจากปริมาณฝนตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขังบางพื้นที่

       และขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง