นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมชมเมืองเก่านครลำปาง ภายใต้โครงการ “นครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว”

        เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมชมเมืองเก่านครลำปาง ภายใต้โครงการ “นครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว”

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้โครงการ “นครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครลำปาง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ถนนคนเดินกาดกองต้า ถนนสายวัฒนธรรม วัดประตูป่อง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดปงสนุก บ้านหลุยส์ หออะม๊อก มิวเซียมลำปาง สะพานรัษฏาภิเศก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการใช้รถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลำปางสู่นครแห่งจักรยานต่อไป ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นี้

 

รูปภาพเพิ่มเติม