นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

        ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี นำโดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และคณะ เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการศึกษาวิถีเมืองและชนบทในบริบทที่เปลี่ยนแปลงตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และการศึกษาดูงานนวัตกรรมท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นี้