นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยาวชนอาสาเรียนรู้ชุมขนอย่างมีส่วนร่วม

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาเรียนรู้ชุมขนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเครือข่ายและแผนปฎิบัติการกิจกรรมเด็ก ปีงบประมาณ 2562

 

รูปภาพเพิ่มเติม