นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน “มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ” 15 – 16 กันยายนนี้

       นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการงานวิชาการประจำปี โครงการสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขา...สู่ครัวของแผ่นดิน “มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เพื่อพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนการจัดการทุนวัฒนธรรมด้านอาหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่จุดเด่นและความหลากหลายของอัตลักษณ์อาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานแถลงข่าว ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา