นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมผิวถนน ภายในชุมชนปงสนุก ชุมชนท่าคราวน้อย และชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง

      เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน ภายในชุมชนปงสนุก ชุมชนท่าคราวน้อย และชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป