นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ด้วยเทศบาลนครลำปาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีทักษะในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งสมมุติสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณกาดกองต้า ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีประชาชนบริเวณกาดกองต้าร่วมฝึก และมีเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ในการดับเพลิงและการกู้ภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปางทั้งหมด เจ้าหน้าที่เทศกิจ กู้ภัยสว่างนครลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจาก สภ.เมืองลำปาง และเทศบาลใกล้เคียง การใช้รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงและรถยนต์กู้ภัยต่างๆ การใช้สัญญาณไฟฉุกฉินเหมือนการปฏิบัติงานจริงทุกประการ จึงประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่อย่าได้ตื่นตกใจหรือเข้าใจผิดว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดการจราจรในบริเวณถนนรอบกาดกองต้า รวมทั้งระมัดระวังการใช้เส้นทางสัญจรบริเวณดังกล่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 –12.00น