นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ”

        เทศบาลนครลำปาง ส่งตัวแทนนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ”

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง กว่า 39 คน ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต