นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะสำนักงานเคหะชุมชนลำปาง เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการบริหารจัดการชุมชนเคหะนครลำปาง

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเคหะชุมชนลำปาง การเคหะแห่งชาติ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการบริหารจัดการชุมชนเคหะนครลำปางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย