นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/12

       เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/12 เพื่อลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป