นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องเมืองลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง (บริเวณศาลากลางเก่า)

21 – 23 กันยายน 2561 นี้!!! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องเมืองลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง (บริเวณศาลากลางเก่า) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.