นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 (งานงวดสุดท้าย) งานก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเจริญประเทศ เยื้องบ้านพักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า  เป็นผู้รับจ้าง