นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง