นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “60 ก้าวแห่งความมั่นใจ...ก้าวต่อไปแห่งความมั่นคง” เทศบาลนครลำปาง

       ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “60 ก้าวแห่งความมั่นใจ...ก้าวต่อไปแห่งความมั่นคง” เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “60 ก้าวแห่งความมั่นใจ...ก้าวต่อไปแห่งความมั่นคง” โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมงานด้วยความอบอุ่น ในคืนวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง มีอายุครบเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 4 ราย - นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง - นายนิพนธ์ แก้วหล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - นายบุญทัน ชัยเนตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล - นายไชยวรรณ บุญนำมา เจ้าพนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 6 ราย - นางกฤษณา ปาสาจะ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 1 - นางพยุงศรี จิรภัคพร ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 1 - น.ส.เมสุรีย์ สุวิรัตนกุล ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาล 3 - นายประพันธ์ วงค์ขัด ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 4 - นางพิสมัย รัตนรังสรรค์ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 4 - นางปราณี เตชะปราบต์ ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 5 ลูกจ้างประจำ 6 ราย - นายวิเชียร อินต๊ะสอน พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดดเทศบาล - นายวรชัย ใจแก้วแดง พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล - นายเสริฐ สุทปา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สำนักการช่าง - นายประภาส ใจละออ ผู้ช่วยช่างไม้ สำนักการช่าง - นายมานพ เครือวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สำนักการช่าง - นายวัชระ ทัศนะ ภารโรง โรงเรียนเทศบาล 4

รูปภาพเพิ่มเติม