นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง Part 4 - 5 – “จุดเปลี่ยนลำปาง - รางเหล็กข้ามเวลา”

       มิวเซียมลำปาง Part 4 - 5 – “จุดเปลี่ยนลำปาง - รางเหล็กข้ามเวลา”

      พบกับ 4 ภาพยนตร์ (Stop Motion) เล่าเรื่องราวจุดเปลี่ยนต่างๆ ของเมืองลำปาง ผ่านคนลัวะ คนยวน คนพม่า และคนเมือง และนิทรรศการเล่าเรื่องรถไฟ ในฐานะจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปลี่ยนลำปางไปอย่างสิ้นเชิง จากเมืองการค้าทางน้ำเป็นทางบก เมืองทันสมัย มีรถม้าใช้ สู่เมืองศูนย์กลางคมนาคมทางบกของภาคเหนือ

        พบกันที่... #มิวเซียมลำปาง เร็ว ๆ นี้