นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU โครงการ TOT Young Club

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ ร.ร.เทศบาล 4 และบริษัท ทีโอที จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาและการสื่อสารผ่าน Social Media ด้วยความทันสมัยอย่างยั่งยืน