นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีโอที จำกัด นำเสนอบริการ TOT Help Call Center

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับนางกุลธิดา นาถะพินธุ โทรศัพท์จังหวัดลำปาง และคณะฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อนำเสนอบริการ TOT Help Call Center ซึ่งเป็นเป็นระบบ Call Center ที่จะติดตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กว่า 8,000 แห่ง สำหรับใช้ทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเพื่อแจ้งเหตุกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยระบบจะแสดงประวัติข้อมูลผู้สูงอายุ รายละเอียดสุขภาพ และพิกัดที่ตั้ง GPS บนจอภาพ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุด่วนเหตุร้ายได้ในทันที