นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “สุโขทัยธานีเกมส์”

เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจ ในการส่งทัพนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “สุโขทัยธานีเกมส์” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง