นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

นายวิสิษฐ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย 5 ตุลาคมของทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อปูชนียบุคคลของชาติ เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย