นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 3 จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตย์ ผู้อุทิศที่ดินก่อตั้งโรงเรียนฯ

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงาน วันบุญทวงศ์ ประจำปี 2561โดยโรงเรียนเทศบาล 3 และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกถึงพระคุณของพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตย์ ที่ได้อุทิศที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2458 และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติที่ดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 25 ทุน และทุนละ 1,000 บาท จำนวน 48 ทุน ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล