นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) งานก่อสร้างปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ 129 ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ  เป็นผู้รับจ้าง