นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 นี้ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย เอกลักษณ์ของชาวลำปางที่ไม่เหมือนใคร ในการจัดทำกระทงเป็นรูปเรือสำเภา หรือ "สะเปา" ตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และพื้นฟูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้ลูกหลานได้สืบทอดแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองลำปางอีกด้วย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

21 พฤศจิกายน ชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ
22 พฤศจิกายน ชมการประกวดสะเปาน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย
23 พฤศจิกายน ชมขบวนประกวดสะเปารถใหญ่

สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมไฟล้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง 054 237237 ต่อ 3207-9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โทร.054-237-229 และททท.สำนักงานลำปาง โทร.054-222-214-15