นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน หนึ่งเดียวในประเทศไทย!

ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน หนึ่งเดียวในประเทศไทย! กับการ “ล่องสะเปา” หรือการลอยกระทงในรูปแบบเรือสะเภา ซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมงาน #สืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย และขอรณรงค์เชิญชวนให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวใช้ “สะเปา” หรือกระทงในรูปแบบของเรือสำเภา และกระทงอื่นๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ สะเปาไม้ สะเปามะละกอ สะเปากาบกล้วย ฯลฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีแค่จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สะเปา มีรูปร่างคล้ายเรือสำเภา ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้ว ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆ ที่มักใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ

ล่องสะเปา เป็นประเพณีที่มาจากความเชื่อว่าเป็นการนำสิ่งของเดินทางไปด้วยเรือสำเภา เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับภพหน้า และยังถือว่าเป็นการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ นอกจากนั้นยังถือเป็นการลอยทุกข์โศก และเป็นการบูชาและขอขมาแม่น้ำ