นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก วัดปงสนุกเหนือ และวัดศรีล้อมแสงเมืองมา

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ณ วัดปงสนุกเหนือ และวัดศรีล้อมแสงเมืองมา ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ แสดงความกตัญญูกตเวทีตามประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  แสดงออกถึงความสามัคคีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีฯ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก