นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ตุลาคม 2561 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง พร้อมเพรียงกันสวมเสื้อสีเหลือง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง #สวมเสื้อสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ วันที่ 13 ตุลาคม 2561  และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคค