นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) งานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 171/7 ถึงบ้านเลขที่ 171  ถึงบ้านเลขที่ 129  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.2502 คอนซัลท์  เป็นผู้รับจ้าง