นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงาน SCG สืบสานพระราชปณิธาน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงาน SCG สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝายรวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ SCG ลำปาง

ร่วมงาน SCG สืบสานพระราชปณิธาน