นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล