นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง และโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง