นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมคณะรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ในโอกาสเข้าอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 54 (28 พ.ค. ที่ผ่านมา)