นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง และพิธีบวงสรวง-สืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สูตรมนต์ตั๋น) การแสดงพระธรรมเทศนา พุทธสังคะหะโลก และพิธีสวดเบิก 4 วาร วารที่ 1 เอโส วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วารที่ 2 ตัสสะเย วัดพระธาตุเสด็จ วารที่ 3 อะถะโข วัดศรีภูมิมา (ท่าส้มป่อย) และวารที่ 4 โส ปะฐะมา วัดศรีเกิด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง และพิธีบวงสรวง-สืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2562 ในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา