นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน หารือข้อราชการ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการช่าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน หารือข้อราชการ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ