นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สูตรมนต์ตั๋น) การแสดงพระธรรมเทศนา พุทธสังคะหะโลก และพิธีสวดเบิก 4 วาร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สูตรมนต์ตั๋น) การแสดงพระธรรมเทศนา พุทธสังคะหะโลก และพิธีสวดเบิก 4 วาร วันที่ 1 มิถุนายน วารที่ 1 เอโส วัดแม่กืยชัย วารที่ 2 ตัสสะเย วัดหมื่นครื้น วารที่ 3 อะถะโข วัดแม่ทรายคำ วารที่ 4 โส ปะฐะมา วัดนิคมสามัคคี (เขต 9) และวันที่ 2 มิถุนายน วารที่ 1 เอโส วัดบ้านฮ่อง วารที่ 2 ตัสสะเย วัดปลายนาหลวง วารที่ 3 อะถะโข วัดวังหม้อ วารที่ 4 โส ปะฐะมา วัดม่วงชุม อ.ห้างฉัตร ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง และพิธีบวงสรวง-สืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา