นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรบนถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 – 18.00 น

เทศบาลนครลำปางขอประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรบนถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 8.00 – 18.00 น. ตามโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ เพื่อดำเนินการปรับคืนสภาพพื้นผิวจราจรให้กลับสู่สภาพปกติอย่างถาวร โดยจะเร่งดำเนินการฉีดล้างถนน และขุดโกยเอาดิน-หินเดิมออก และนำหินคลุกลงไปอัดเพื่อทำการลาดยาง โดยต่อจากนี้หากงานการขุดเจาะถนนในช่วงใดแล้วเสร็จ ก็จะดำเนินการปรับคืนสภาพผิวถนนในช่วงนั้นให้กับพี่น้องประชาชนในทันที เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จะได้วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้