นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าตลาดออมสิน เวลา 9.00-18.00 น.
2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าตลาดออมสิน เวลา 9.00-18.00 น.
3.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำบริเวณตั้งแต่แยกหอนาฬิกาถึงแยกวัดสวนดอก เวลา 9.00-18.00 น.
4.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าท่อตั้งแต่แยกหอนาฬิกาถึงตรอกวัดเชียงราย เวลา 20.00-06.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้