นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองลำปาง ก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปาง ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสิ้นและได้จัดงานสมโภชฉลองศาลหลักเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จากความร่วมมือของจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิฯ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป เทศบาลนครลำปาง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงาน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้