นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเวทีเสวนา “แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่กับการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเวทีเสวนา “แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่กับการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้” ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ และการขับเคลื่อนนครแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครลำปาง แก่เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้กว่า 50 เครือข่ายจากทั่วประเทศ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน ปีงบประมาณ 2562” จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนริชมอนด์ จ.นนทบุรี