นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่กำลังจะสัญจรไปในเขตเมืองชั้นใน

ถนนบุญวาทย์ เวลา 10.00 น. วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เจ้าที่กำลังนำรถเครื่องจักรขนาดใหญ่และรถบรรทุกเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่กำลังจะสัญจรไปในเขตเมืองชั้นใน ว่าสามารถใช้ทางเลี่ยงเพื่อเข้าไปในเขตเมืองชั้นในได้จากสี่แยกไก่ย่างภาณีและเลี้ยวขวาไปได้ตามปกติ ส่วนห้างร้านที่อยู่บริเวณสี่แยกวัดสวนดอกย้อนมาถึงบริเวณสำนักชลประทาน สามารถใช้ซอยจากข้างคลีนิคหมอชาตรี และตรอกวัดเชียงรายได้ ชึ่งทางเทศบาลนครลำปางเข้าใจและรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรบนถนนบุญวาทย์ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไป แต่สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในเขตก่อสร้างจริงๆให้ประสานกับเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดที่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีตามเหตุความจำเป็นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้