นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความคืบหน้าการเข้าดำเนินการคืนสภาพผิวการจราจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้รับเหมา ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่บริเวณถนนบุญวาทย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเข้าดำเนินการคืนสภาพผิวการจราจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้รับเหมา ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ (ช่วงที่ 1 จากห้าแยกหอนาฬิกา ถึงสี่แยกวัดสวนดอก) เบื้องต้น ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้รับเหมาให้เร่งเคลียร์พื้นที่ปรับระดับหน้าดินให้เท่ากัน ก่อนลงหินคลุก หินบด เพิ่มความแข็งแรงของถนน และเร่งลาดยางถนนให้สวยงาม มีมาตรฐาน แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ต่อไป

ร่างแผนการทำงาน
6 – 10 มิถุนายน : ลาดยางคืนสภาพผิวการจราจร จากห้าแยกหอนาฬิกา-วัดสวนดอก
กรกฎาคม 2562 : ก่อสร้างบ่อพัก-วางท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ คืนสภาพผิวการจราจรเป็นปกติ 100%
สิงหาคม 2562 : รื้อถอนเสาไฟฟ้าออกทุกต้น เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจะประดับในลักษณะโคมไฟเสาหงส์ บริเวณถนนบุญวาทย์ตลอดทั้งสาย