นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ระบบระบายน้ำในชุมชนการเคหะ เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขน้ำท่วมขังในชุมชนในช่วงฤดูฝน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ระบบระบายน้ำในชุมชนการเคหะ เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขน้ำท่วมขังในชุมชนในช่วงฤดูฝนนี้ ตามข้อสั่งการของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง