นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ช่วงบ่ายวันนี้ (7/06/62) นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ รับฟังปัญหาต่างๆ จากประชาชนเพื่อนำมาวางแผนแก้ไขการทำงานให้ดีขึ้น โดยมีปลัดเทศบาลและผู้ควบคุมงานช่วยชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของผู้รับจ้างรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ขณะลงไปพบปะประชาชน 
การนี้คณะผู้บริหารได้เน้นย้ำให้มีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องฝุ่นเป็นการเบื้องต้น และจะได้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป.