นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำจัดผักตบชวา แม่น้ำวัง

วันmuj 6 มิถุนายน 2562 งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เข้าไปทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมยอคุณแม่น้ำวัง ร่วมกับชุมชน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ชุมชนเจริญประเทศ